Zakat Usaha Peternakan Modern dan Pendapat Ulama

Usaha peternakan modern saat ini berbeda dengan peternakan zaman dahulu. Peternakan saat ini lebih fokus pada daging dan susunya daripada pembiakan. Selain itu, sistem pemberian makannya tidak lagi di padang gembala, tetapi diurusi oleh para pekerja yang menanganinya.

Untuk usaha peternakan yang diambil dagingnya atau susu perahannya, ada empat pendapat yang beragam, yaitu sebagai berikut.

  1. Zakat Perniagaan

Cara menghitungnya, semua nilai binatang ternak yang ada plus hasilnya. Bila nilai semuanya mencapai nisab (senilai 85 gram emas murni) dan genap satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ulama yang sependapat dengan pandangan ini adalah DR. Ahmad al-Kurdi dan DR. Muhammad Ra’fat Usman. Pendapat ini mengukuti salah satu pendapat ulama klasik, yaitu Jalaluddin al-Muhammad dalam Syarh Minhajut-talibin.

  1. Zakat dari Binatang Ternak

Untuk binatang ternaknya, zakat yang dikeluarkan adalah zakat binatang ternak. Sedangkan zakat dari susu hasil perahan adalah zakat perniagaan. Alasan kenapa susu perahannya terkena zakat karena kepemilikan binatang ternak itu untuk diambil

hasilnya lalu dijual. Dengan demikian, baginya

berlaku hukum zakat barang dagangan.

  1. Zakat atas Kepemilikan Binatang Ternak

Apabila kepemilikan atas binatang ternak itu untuk diambil hasilnya (susu), maka tidak ada kewajiban atas binatang ternaknya. Zakat cukup dikenai pada hasilnya (susu yang diperah). Sistem zakat hasil perahannya adalah zakat emas dan perak. Jika nilai hasil perahan mencapai 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%.

  1. Zakat dari Hasil Peternakan

Zakat dikeluarkan dari hasil peternakan itu, bukan ternaknya. Hanya saja, sistem zakatnya adalah zakat madu atau zakat pertanian. Nisabnya senilai dengan 653 Kg gabah kering giling atau setara 522 Kg beras. Prosentase zakatnya 10% setelah dikurangi biaya operasional. Pendapat keempat merupakan pendapat Syekh Yusuf al-Qaradawi di mana sebagian besar lembaga zakat di Indonesia mengikuti pendapat beliau.

 a:2:{s:2:

Salurkan Kado Yatim Untuk 30 Santri

Lihat Detail
Salurkan Kado Yatim
25 Agu 2020 17:56:58

CIBINONG, BOGOR -- Pada Sabtu (1/5/2021), relawan Dompet Dhuafa menyalurkan Kado Yatim di Asrama Tahfidz Yatim dan Dhuafa Bani Ibrahim Al-Faridz, Cibinong, Bogor. Disana, terdapat sebanyak 30 [...]

a:2:{s:2:

Donasi Alat Higienitas Perfect Heal

Lihat Detail
Donasi Alat Higienit
25 Agu 2020 16:09:56

JAKARTA -- Heart 2 Heart Kolaborasi Kebaikan Ramadan 1442 H, menjadi tajuk utama dalam acara penyerahan donasi yang dilakukan oleh Perfect Health melalui program Masjid Berdaya Dompet Dhuaf [...]

a:2:{s:2:

Bahagia Zaki, Terima Kado dari Dona

Lihat Detail
Bahagia Zaki, Terima
25 Agu 2020 15:16:44

BOGOR – Sejak kecil, ia sudah diperkenalkan almarhum ayahnya dengan pengajian. Dari masjid ke masjid, ia hadir bersama ayah, ibu dan beberapa saudaranya ke sejumlah pengajian. Kenangan itu selalu membekas [...]


Tuliskan Komentar